webinar register page

Představujeme novou plnotextovou databázi se zaměřením na aplikované vědy o živé přírodě
Ve spolupráci s experty z CABI jsme vám v lednu 2022 poprvé představili CAB Abstracts with Full Text. Součástí obsahu zdroje jsou informace se zaměřením na oblast aplikovaných věd o živé přírodě, včetně zemědělství, životního prostředí, veterinárních věd, fauny a flory. Dozvíte se:

• detailní informace o databázi
• jak vyhledat relevantní informace
• jak pracovat s plným textem
• jak nastavit notifikace na základě vašich požadavků

May 20, 2022 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Karolina Podloucka.