webinar register page

Představujeme nové EBSCO databáze pro medicínské obory
V tomto webináři vám představíme dvě zbrusu nové databáze MEDLINE Ultimate a CINAHL Ultimate z oblasti biomedicíny a zdravotnictví. Tyto zdroje poskytují přístup ke špičkovému recenzovanému obsahu založeném na důkazech, tzv. „evidence-based“.

Hlavní témata:

• srovnání verzí Complete a Ultimate
• tipy a triky jak provádět cílené rešeršní strategie
• představení limiterů, kterými jsou například meta-analysis, systematic reviews, EBM reviews, pohlaví nebo věk pacienta
• možnosti vyhledávání pomocí specializovaného tezauru MeSH (Medical Subject Headings)
Navíc…
V databázi CINAHL Ultimate, která pokrývá více než 50 ošetřovatelských specializací si ukážeme, jak prohledávat speciální druhy dokumentů Quick Lessons a Evidence-Based Care Sheets

May 30, 2022 01:00 PM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Karolina Podloucka.